Home

På vilket vis har förhållanden i det romerska riket påverkat vår egen tid

Romerska riket - Wikipedi

 1. era hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. Antiken är namnet på perioden c:a 800 f.kr - 500 e.Kr. inom den grekiska och romerska historien. [1] Den romerska kulturen anses vara en av dem som spelat störst.
 2. Det är svårt att förstå mycket annat i senare historia om man inte har kunskap om allt som romarna gav till Europa. Beroende på hur man räknar fanns det romerska impriet mellan 500-2000 år, något inget annat imperium överlevt och det är inte konstigt att romarna gjort så stort avtryck på vår historia
 3. Romarna skapade ett imperium och har på ett avgörande sätt påverkat Europa och den europeiska kulturen. Rikets medelpunkt var staden Rom som växte till en miljonstad under antiken.. Den romerska republiken. Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik
 4. Mongolinvasionerna på 1200-talet var de största, men Hunnernas invasion i början av 370-talet kom att få mycket stora konsekvenser för Europas framtid. Invasionen ledde till en stark oro bland stammarna runt det Romerska Riket och trycket mot Romarrikets nordöstra gränser ökade
 5. Den romerska armén var på det operativa planet rörlig och hade en stridsteknik som var överlägsen andra samtida arméers. Legionerna var sin tids elitförband, mycket tack vare den romerska arméns sätt att ta till sig ny teknik (vapen och utrustning) och hela tiden ompröva och vidareutveckla beprövade taktiska metoder

Romarriket - Skolbo

Det andra Puniska kriget. 218 fvt vandrar Hannibal med sin armé över Alperna in i det romerska riket. Hannibal härjar i det romerska riket många år men tvingas återvända till Karthago när romarna sänder en här dit. Karthago besegrades och tvingades banta armé, flotta och betala stora skadestånd. 149 - 146 fvt: Det tredje puniska kriget Med tanke på att det är vetenskapligt bevisat att kvinnor fysiskt sett är det svagare könet är begriper man varför kvinnan har varit förtryckt under en sådan lång tid. I en tid av krig, där styrka betydde mycket är det förståeligt att många såg det som en självklarhet att mannen var bättre än kvinnan

Romarriket Forntiden och antiken Historia SO-rumme

Samhällsklasser i det Romerska riket Officiellt delades invånarna i det romerska riket upp i sex hierarkiska klasser. Jag säger dock officiellt, för ofta var gränserna mellan klasserna svåra att definiera och lika ofta kunde en person från en lägre klass ha en högre status än en person från en högre klass Riket var under några decennier Europas militära stormakt men gick i graven med första världskriget. Kejsar Vilhelm II abdikerade 1918 och Tyskland blev republik. Adolf Hitlers dröm var att skapa ett Tredje rike som skulle överglänsa de båda tidigare i såväl omfång som tid. Omfångsmässigt lyckades han utomordentligt, det vill säga. Det första Puniska kriget. Rom ger sig på Karthago och erövrar Sicilien, Sardinien och Korsika. 218 - 202 fvt: Det andra Puniska kriget. 218 fvt vandrar Hannibal med sin armé över Alperna in i det romerska riket. Hannibal härjar i det romerska riket många år men tvingas återvända till Karthago när romarna sänder en här dit

UNIKABOXEN tar en titt på det Romerska Riket och dess

Jag har fått en uppgift i historia, om Romarrikets undergång, jag läste boken och sökte på nätet men det finns olika anledningar som hänger inte ihop, med tanken på att orsaker och faktorer till Romarrikets underång i uppgiften ska hänga ihop med varandra genom att utlösa eller förstärka varandra Orsaken är att romarriket har påverkat hela Europas utveckling Officiellt var det en fortsättning på det gamla romerska riket under antiken, vilket formellt återupprättades av påven när Karl den store kröntes till kejsare i Rom år 800. Därefter hade åtskilliga väst- och centraleuropeiska makthavare kejserliga pretentioner och använde titeln om sig själva Romarriket är det mest omtalade riket någonsin, och har satt enorma fotsteg på även dagens politik. Många av dess byggnader och ruiner finns kvar än idag för turismen att beskåda. I de svenska skolorna är det obligatoriskt att läsa om romartiden, och har du glömt det mesta följer här tio fakta som du bör känna till. 01) Medellivslängden i det antika Rom var mellan 20 till 30 år

Den romerska armén Historia SO-rumme

Julius Caesar var imperator i Rom från 60 f.Kr. till sin död. Konstantin den store (ca 287-337) romersk kejsare som gynnade kristendomen. Gjorde år 330 Konstantinopel till huvudstad i det romerska riket. Nero (37-68 e.Kr) romersk kejsare Hur kunde det då gå på detta viset? Ja, som vanligt gick det åt väldigt mycket hårt arbete. Synopsisgruppen hade inga större bekymmer att välja ut det vinnande synopsisförslaget eftersom det visade sig stå i en klass för sig själv. Själva handlingen var i korthet att det romerska riket delas upp i två delar, Östrom och Västrom. Här kommer en kort genomgång på det romerska riket. Följ gärna min blogg: arbereshasklassrum.blogspot.s Tysk-romerska riket, formellt Heliga romerska riket av tysk nation (ty. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, la. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ) var en riksbildning i Centraleuropa från medeltiden till 1806. Då det var som störst innefattade det inte bara dagens Tyskland utan även områden motsvarande dagens Österrike, Slovenien, Schweiz, Belgien, Nederländerna. Romerska riket 1. Det var en kombination av flera gynnsamma naturförhållanden som gjorde att människor bosatte sig på den plats där Rom växte fram. Vilka då? 2. Jämför styrelsesättet i den romerska republiken med det som rådde i Aten under demokratin. Diskutera likheter och skillnader! 3

Romerska riket skapades år 753 f.Kr., enligt legenden, av bröderna Romulu och Remus. Efter att ha slagit ihjäl sin bror blev Romulu den första kungen. Det var ett kungadöme fram till 509 f.Kr. och styrdes av totalt 7 kungar. Vi vet inte mycket om den första perioden, då det var ett kungarike, på grund av brist på källor Det råder nu redan 1000 års obruten kontinuitet både från hellenismen och det romerska riket. Justinianus är själv en latinsktalande romare och sammanställer alla romerska lagar. Den romerska rätten finns sammanfattad i Corpus juris civilis från 529-534 På kort tid hade Kristendomen och Det Romerska Riket etablerat en ny religion, skapat förutsättningar för spridning genom klosterväsendet och byggt sina första kyrkor, som skulle stå modell för alla de hundratusentals kyrkor som uppförts runt om i världen sedan 300-talet En slav var slav livstid - såvida inte ägaren frigav honom eller henne, vilket hände ibland. Det enda alternativet var att slaven köpte sig fri för samma pris som ägaren en gång betalat. Priset kunde vara högt om slaven var ung eller hade någon speciell talang. Om en slav lyckades bli fri, blev han automatiskt romersk medborgare. 21 Romerska riket - en övning gjord av tommen på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår hemsida

Har inbördeskrig minskar strenghth av det romerska riket och försvaga befolkningen? De inbördeskrig som fällde den romerska republiken vitaliseras på nytt det romerska riket.Den romerska republiken kom av tyngden av imperialistisk expansion. Den centrala regeringen hade blivit dysfunktionella, och förlorade kontrollen över provinse Halvön har en yta på cirka 25 500 kvadratkilometer och har omkring 2,3 miljoner invånare (år 2005). Huvudstad är Simferopol. Andra större städer är Sevastopol, Kertj, Jevpatorija, Jalta och Feodosija. Det största språket på halvön är ryska, följt av krimtatariska och ukrainska, men endast ukrainska har officiell status Romerska riket översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Romerska riket, romarriket, romerska civilisationen eller antikens Rom var en kulturell och politisk enhet som utgick från staden Rom och så småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. 182 relationer Romerska riket kan definieras på många sätt och för att bilden ska bli någorlunda fullständig måste man ta hänsyn till dess olika skepnader i tid och rum. Kejsartiden avlöste den epok som kallas republiken och betecknar den långa historiska period då Roms herravälde var knutet till en rad kejsare Tysk-romerska riket, egentligen Heliga romerska riket av tysk nation (ty. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, la. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ) var den officiella beteckningen på området som kontrollerades av de tysk-romerska kejsarna från medeltiden till 1806.Namnet härstammar från härskarnas önskan att fortsätta det antika romerska rikets tradition att.

Det är lätt för oss såhär i efterhand att peka på vilka brister som fanns och vad de ledde till, men faktum kvarstår: om dessa reformer inte hade genomförts är frågan om det romerska imperiet hade klarat sig så länge som till 476 e. Kr. Och dessutom, flertalet av reformerna var synnerligen genomtänkta och effektiva, flera av dem, som till exempel det tredje av exemplen, används. Urantiaboken Kapitel 121Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivning 121:0.1 JAG verkar under överinseende av en kommission om tolv medlemmar från det förenade brödraskapet bestående av mellanvarelser på Urantia Därför är det troligt att Lukas begränsade framställningen till den tid då han var med Paulus. 7 Detta har jag anfört för att Räisänen skriver därtill att detta signifikanta Paulusord inte har tagits allvar, vilket i var de egyptiska kvinnorna mera jämlika med männen än andra håll inom det romerska riket Tveklöst är det så att vår tids sexualmoral i hög präglas av äldre kristna normer och värderingar. Kristendom förkunnade under nästan två årtusenden att sex är något ont och syndigt, vilket naturligtvis sätter sin prägel på värderingarna i vår kultur. Om man går till Bibeln, vilket man ska göra, så kan man konstatera att Jesu

Ett enkelt exempel har vi mötet i Berlin 1884-85 där Afrika blev uppdelad i olika delar som de inte ens själva Afrikanerna visste om det och de stater som var med på det mötet fick stora vinster och kunde utveckla sina ekonomiska och politiska makt ännu mera och staterna ville göra det med vilket medel som helst Det var under den här perioden som det tysk-romerska riket nådde sin absoluta storhetskulmen, och om vi har turen på vår sida är vädret så fint att kan ta en promenad på stranden. (Idag kör vi 70 kilometer - 1 timme, 15 minuter) Dag 6. När vi har promenerat runt i staden är det dags för lunch på egen hand Det finns därför starka skäl som talar för att tjänsten som questor och andra tjänster, som Cassiodorus upprätthöll i det östgotiska riket, i stort motsvarade de funktioner som fanns i andra romerska prefektorat.(Not 2) Denna tjänst gav Cassiodorus stora möjligheter att få kännedom om de goter som besökte Theodoric och deras historia såsom den fanns nedtecknas (här hänvisas.

Antikens Rom - Mikaels Skol

Det kallades det heliga romerska riket av Tysk nation och hade sitt ursprung i Karl den stores frankerrike, han som kröntes till kejsare av Rom av Påven Leo III på juldagen i Rom. Han såg nu som den nye rättmätige arvtagaren av det romerska riket som i väst till slut fallit samman när germanerna slutligen intog Rom år 476 Och det finns städer och marknadsplatser förvisso, men är fortfarande samma struktur på samhället på 1600-talet som det var på 1300-talet. Det är långa händelseförlopp - tar lång tid att förändra. 1700-talet och frihetstiden är strukturer för samhället i övrigt. Det är först på 1800-talet förändringar kommer Det går inte att vetenskapligt bevisa Guds existens. Den troende söker tecken på Guds existens i den omedelbara omgivningen. Man brukar peka på skapelsens eller naturens storhet och när man ser både skönheten i naturen och det samspel som finns i skapelsen frågar man sig om detta skulle ha kunnat komma till utan en kraft, som är bortom vår förmåga som människor att förstå

Det är klart och tydligt att den ryska revolutionen inte var en folklig revolution - det var aristokratins övertro på sin förmåga att skapa en bättre värld. Den ryska socialismens fader Aleksandr Ivanovich Herzen var den som författade den första socialistiska romanen Who is to blame där han förespråkade gemensamt ägande av marken i de små byarna Vi har nu istället i princip ett styrelseskick där det sätt som statsministern utses på, och kan verka på, liknar väldigt mycket det som hände i det romerska riket när en diktator tillsattes. Där var det tänkt att vara temporärt, för att lösa vissa uppgifter. (Innan det också spårade ur.) Här har vi det som norm Kristendomen uppstod på 30-talet e.Kr. och under en lång period förföljdes, plågades och dödades dess anhängare, men på 300-talet blev kristendomen, den katolska kyrkan, den officiella religionen i det romerska riket. År 300 var det romerska riket ännu sammanhållet. Men Germanerna började erövra fler och fler delar av det romerska. Man kan med fog ställa sig frågan varför det har kommit att vara på detta vis, och därför tänker jag, ytterst kortfattat, ge en introduktion till kvinnohistoria som forskningsområde, nedan. Just det, för alla som var med på min kurs i Historia A och faktiskt fortfarande kommer ihåg momentet som berörde kvinnohistoria då kommer det nu att bli en liten upprepning

Marie bebådelse tolkad av den flamländske konstnären Robert Campin (cirka 1375-1444). I dag den 25 mars anger almanackan att det är (jungfru) Marie bebådelsedag (Annuntiatio Mariae på latin).Dagen har även kallats Herrens bebådelse och Vårfrudagen efter Maria, som var känd som vår fru i den katolska världen som Sverige en gång tillhörde I alla möjliga sammanhang, och inte bara i bloggbråk kan man tjafsa om vilken roll kristendomen har haft för landet Sverige som vi ser idag. Kristna vill ha det till att mer eller mindre allt i vår kultur som vi lever i idag vilar på kristendomen. Ateister (och för den delen nyhedningar) tenderar att vilj Det som hände i Prag i maj 1618 skulle utlösa en storkonflikt. Att det blev just de tyska oroligheterna som utlöste trettioåriga kriget beror förmodligen på att det heliga romerska riket av tysk nation var speciellt sårbart för inre slitningar ge exempel på att historien om antikens Grekland används på olika sätt i dag samt någon förklaring till att berättelser från den tiden kan tolkas på olika sätt. förklara och använda följande begrepp: kulturmöte och kulturarv; Romarriket. beskriva hur det romerska riket uppstod, blev en världsmakt och slutligen gick unde För att få ett rätt perspektiv på vad som nu händer med det svenska samhället måste man gå nästan tusen år tillbaka i den Svenska historien. Egentligen bör man börja redan 4000 år bakåt i tiden, till uppkomsten av de s.k. Abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen, och islam. Deras profeter Moses, Jesus och Muhammed var enligt urkunder ättlingar till patriarken Abraham

Norr om det romerska riket levde ett stort antal olika stammar, vilka romarna brukade samla under namnet germaner. Själva namnet kan vara ett låneord från galliskans ord för granne, jämför med iriskans gair eller walesiskan ger, vilka bägge betyder ungefär nära.Ett annat ord som används frekvent om dessa folk är teutoner, ett ord nära besläktat med galliskans. Det är oroliga tider i det romerska riket — bokens baksidestext talar om världshistoriens mest dramatiska skeden. Julius Caesar har bara någon månad tidigare korsat Rubicon med sin armé (vi tar historien om tärningen vid ett annat tillfälle) och höll nu på att ta över riket som diktator Det är förstås stormaktstiden vi sjunger om i versen. Har du tänkt på det? På 1600-talet hände mycket som förändrade Sverige och denna tid brukar vi kalla för stormaktstiden. Sverige hade då stor makt i Europa och krigade till sig landområden. Sverige var under en period det tredje största landet i Europa och låg nästan ständigt. Åren 1831-2002 var Greklands myntsystem 1 drachma = 100 lepta. Den 1 januari (13 av 44 ord) Näringsliv och ekonomi. Landet har under lång tid haft en svag ekonomi. Vid inträdet i EMU 2001 uppgav landet ett budgetunderskott för 1998 och 1999 på 2,5 procent respektive 1,6 procent av BNP, vilket senare visade sig vara felaktiga siffror

Skolarbeten: Historia A: Kvinnans roll under den romerska

Samhällsklasser i det Romerska riket

Idag är det självklart att varje rättsstat har en lagstiftning som garanterar sina medborgares rätt till liv och egendom. Vår rättsuppfattning går i huvudsak tillbaka på Romarrikets lagar. Det var inte minst genom att Justinianus gjorde dessa lagar till sina egna som den romerska rätten har kommit att leva vidare in i vår egen tid Det är fråga om att få bli bordsgäst i himmelriket, där brudgummen, Sonen, samlar sina vänner. Tjänarna går ut och säger: Stunden är inne, nu är det färdigt. På österländskt vis har bjudningen skickats ut långt i förväg. Nu är det tid att komma. Det var ju det som Döparen hade sagt: Nu sker det, allt vad profeterna utlovat Österrike har sedan järnridåns fall 1989-1990 och EU:s utvidgning 2004 satsat på de nya marknaderna i det forna östblocket (Tjeckien, Slovakien, Ungern) och på Balkan (Slovenien, Kroatien) vilket bidragit till tillväxt även om den tyska ekonomin haft problem Mycket av det som tidigare definierat socialdemokratisk politik är borta, ironiskt nog genom egen förskyllan med ett närmande till EU, NATO, privatiseringar o.s.v. Samtidigt kan man väl bara konstatera att SAP på intet sätt är unika i denna aspekt, utan att det är ett problem för många socialdemokratiska partier runt om i Europa lider av. Nu var valet av Juholt tänkt att lösa denna.

Första, Andra och Tredje riket Kunglig historia Sv

Det var även på detta vis som den katolska kyrkan (ursprungligen en semitisk institution, inte att förglömma) skördade sina framgångar, och det var så germanerna befäste sin ställning i Europa efter att de först tvingat fram sin närvaro inom gränserna för det romerska riket och sedan förvaltade detta arv genom den karolingiska renässansen Antiochos III den store, född år 242 f.Kr., var kung i det seleukidiska riket från 223 f.Kr. till 187 f.Kr. Antiochos tid som kung var en omvälvande period då stora politiska förändringar skedde i den antika världen. Antiochos III strävade efter att ta tillbaka alla områden vilka tidigare kontrollerats av Seleukos I Nikator.Han återupprättade imperiets forna maktställning i öster. Hundratusentals lärare, elever, yrkesverksamma och privatpersoner använder NE som kunskapsleverantör och källkritiskt verktyg det alldeles för långt, på samma vis som det är att påstå att detsamma skulle vara dagens befolknings allmänna uppfattningen om vårt rättssystem. Däremot vågar jag påstå att dåtidens människor uppfattade särskillnaden som mer enligt sakers rätta ordning än vad vi gör sett i backspegeln. 1 Inger, Svensk rättshistoria, s. 2 Föreläsningarna var öppna och undervisningen var liksom kost och logi fria, sponsrade av rika mecenater i samhället. På så vis uppstod kulturella centra runt om i det arabiska riket. Världens äldsta och första universitet byggdes för övrigt under 900-talet i Al-Azharmoskén i Kairo

Sammanfattning av det Romerska riket - Mikaels Skol

Det har en klart positiv air och gillas väl av många i vår egotrippade tid. Njut dagen, för om morgondagen vet Du intet. Många träffar på Google vittnar om att det är ett populärt ord. För en tid sedan inhandlade vi en säng som bar detta namn Det intressanta med de här profetiorna är att de sträcker sig från Daniels och Nebukadnessars egen tid och ända fram till det som bibeln kallar ändens tid och upprättandet av Guds rike på jorden. Alltså in i vår tid. Det finns slående likheter mellan Babyloniens rike och det moderna samhället i en långt utvecklad teknik och.

Orsaker till romarrikets fall - orsaker till romarrikets

Tysk-romerskt rike varken romerskt eller tyskt Sv

10 fakta du antagligen inte visste om Romerska riket

Den romerska antike

I den mån det har att göra med hans judiska företräden - att han blev omskuren på den åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer , o.s.v. - sa Paulus att han räknade allt som avskräde , vilket är översatt från det grekiska ordet skubalon , som bokstavligen innebär de kvarlämnade resterna som man kastar bort till. av det romerska riket, och istället ersattes av feodalism. De feodalistiska samhällena etablerades någonstans mellan det femte och nionde århundradet och ersattes i sin tur med renässansen på 1500-talet, var av renässansen gradvis började ersättas med kapitalismen Det var också under Gustav Vasas tid som bönderna för första gången fick en mer permanent plats i riksdagen, t.ex. vid riksdagarna i Västerås 1527 och 1544. Detta var en viktig grund i det svenska folkstyret som allt sedan dess kontinuerligt utvecklats till det system vi har idag

Golden Dawn (Gyllene Gryning), fullständigt namn Hermetic Order of the Golden Dawn (förkortat G∴D∴), är ett slutet ockultistiskt och religiöst obundet ordenssällskap som ursprungligen bildades i London, England, 1887 eller 1888 av de tre framstående frimurarna Samuel Liddell MacGregor Mathers, Dr. William Wynn Westcott och Dr. William Robert Woodman Fortfarande lider miljontals människor runtom i världen av syfilis, den sjukdom som spreds som en löpeld genom 1500-talets Europa. Stora folkgrupper var då i rörelse till följd av instabila politiska och religiösa förhållanden. Soldater, gesäller och pilgrimer bidrog tillsammans med prostituerade till sjukdomens snabba spridning, och alla drabbades - även kejsare och påvar Handlingar har enligt honom ingen egen mening, utan den skapas av betraktaren: Vi förstår världen efter hur vi konstituerar den (a a, s 28) Huruvida det är ett brott eller inte att döda en människa beror alltså enbart på hur vi väljer att se på saken. Inget har någon annan betydelse än den vi väljer att ge det Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Gamla Åminne järnbruk. Järnets lokala historia, del 5 - Gamla Åminne järnbruk Järnets lokal Det var också inom det romerska imperiets gränser som kristendomen föddes och så småningom bredde ut sig för att till slut bli romersk statsreligion vid slutet av 300-talet. Kristendomen har därefter satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. L itteratur: Hilding Thylander, Det romerska riket, CKM Förlag, 200

1986 Det romerska rikets nedgång och fall - Linköpings

Med hänsyftning på tidiga icke-kristna historiska omnämnanden av Jesus sägs det i The New Encyclopædia Britannica: Dessa oberoende skildringar bevisar att inte ens kristendomens motståndare i forna tider någonsin betvivlade att Jesus var en historisk person, vilket för första gången och på bristfälliga grunder ifrågasattes av flera författare i slutet av 1700-talet, under 1800. Första världskriget anses ha börjat efter skotten i Sarajevo år 1914. Men mordet på ett ärkehertigpar var inte den enda orsaken till varför Europas länder började förklara krig mot. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

 • Abendrock lang schwarz.
 • St pauls bergen.
 • Feuerwerkssinfonie potsdam 2018.
 • Dog tag custom.
 • Billetter til shania twain.
 • Browser clock.
 • Weihnachtsparty stadthalle parchim.
 • Baden tv süd aktuell.
 • Filippinene sesong.
 • Polarsirkelen trafikkskole.
 • Consignor shopify.
 • Kjente sangere fra usa.
 • Gro krigsvoll.
 • Plan b sval.
 • Gnu software.
 • Opel insignia country tourer pris.
 • Kattedo clas ohlson.
 • Aspirationspneumonie icd.
 • Filippinene sesong.
 • P51d mustang.
 • Ta vare på egen helse.
 • Får ikke koblet til trådløst nettverk med mobil.
 • Mehrere bilder komprimieren mac.
 • Quiz 70 tallet.
 • Bordplate til spisebord.
 • Vinmonopolet levere tilbake.
 • Luksustog.
 • Korrektur word.
 • Fotoprint på stoff.
 • Beer king ølfat 5 liter.
 • Elgjakt historie.
 • Die gedächtniskirche.
 • Innvandrere i norge 1980.
 • Hund diare tips.
 • Nasendusche mandelsteine.
 • Foss plater.
 • Lowfare.
 • Best i test solkrem 2018.
 • Alolan pokémon list.
 • Nj leder.
 • Haus edelberg senioren zentrum schloss augustenburg 76229 karlsruhe.