Home

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling - Wikipedi

 1. Elektromagnetisk stråling benyttes også for å varme mat i mikrobølgeovner (som har vist seg å interferere med trådløse datanett). Det er liten tvil om betydningen av elektromagnetisk stråling for universet slik vi kjenner det. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen er nok et eksempel på elektromagnetisk stråling
 2. Elektromagnetisk stråling (forkortet EMS) kan beskrives som en kombination af oscillerende elektriske og magnetiske felter som, vinkelret på hinanden, udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed (lys er et bestemt frekvensområde af elektromagnetisk stråling) og som formidler energi fra et sted til et andet.. Generelt klassificeres elektromagnetisk stråling ved sin bølgelængde (her.
 3. Elektromagnetisk stråling Eksponering for elektromagnetiske felt (EMF) blir ofte kalt stråling. Begrepet stråling skaper gjerne assosiasjoner til radioaktiv stråling, som er en helt annen type stråling enn det vi snakker om her

Hva er elektromagnetisk stråling? Daglig blir vi utsatt for stråling. Sola, som er stjernen i vårt planetsystem, er hovedkilden til all den strålingen som jorda mottar. Den mottar vi i form av elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling deler vi inn i 7 forskjellige strålingsstyper Lys er elektromagnetisk stråling . Ladde partikler som svinger frem og tilbake sender ut elektromagnetisk stråling. Lysfart, bølgelengde og frekvens. Elektromagnetisk stråling trenger ikke vann, luft eller noe annet stoff for å kunne spre seg. I et tomt rom sprer de elektromagnetiske strålene seg med en fart på 300.000 km/s Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, og kalles derfor for elektromagnetiske bølger som svinger med en gitt frekvens. Elektriske bølger og magnetiske bølger står vinkelrett på hverandre og definerer det elektriske og magnetiske feltets retning

Elektromagnetisk stråling - Wikipedia, den frie encyklopæd

Ioniserende stråling kan bestå av partikler, for eksempel alfapartikler eller elektroner, med svært høy energi.Slik stråling oppstår blant annet via radioaktive materialer.. Elektromagnetisk stråling vil også kunne være ioniserende, spesielt gammastråling og røntgenstråling, som ligger i den øvre delen av energispekteret til elektromagnetisk stråling - Det trengs mer forskning, og vi kan ikke utelukke at det finnes noen som reagerer på elektromagnetisk stråling. Men vi forholder oss til hva som er godt og dårlig dokumentert, og ut ifra dette har vi altså ikke klart å finne noen sammenheng, sier Klæboe. Men det betyr slett ikke at man skal ta de el-overfølsomme mindre alvorlig

Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men den kan også utgjøre en risiko og helsefare. Vis mer. emner. Introduksjon - Lys og bølger. Drivhuseffekten gjør jorda levelig. Ozonlaget stopper skadelig UV-stråling. Nordlyset - mystikk og vitenskap. Ioniserende stråling - høy energi gir nytte og fare Ikke-ioniserende stråling deles inn i elektromagnetisk felt og optisk stråling. Elektromagnetiske felt (EMF) I arbeidsmiljøforskriftene er elektromagnetisk felt definert som et statisk elektrisk, statisk magnetisk og tidsvarierende elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk felt med frekvenser opp til 300 GHz

Det elektromagnetiske spekteret er en benevnelse som omfavner all elektromagnetisk stråling.Stråling ved ulike frekvenser (bølgelengder) har svært ulike fysiske (og praktiske) egenskaper.Både radiobølger, lys og gammastråling er ulike typer elektromagnetisk stråling i det elektromagnetiske spekteret Ingen trådløs kommunikasjon uten elektromagnetisk stråling Antennene stråler i en lobe fremover, og lite bak, til sidene, over og under Flere antenner gir mindre stråling fra mobiler og basestasjoner Vi måler generelt veldig lave verdier Samarbeider med bransjen om merking der det er nødvendig 32 . Troms

Elektromagnetisk stråling - Nko

 1. Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum. Radiovågor och solljus är exempel på elektromagnetisk strålning. Strålningens utbredning beskrivs av Maxwells ekvationer och den består av ett elektriskt och ett magnetisk fält som oscillerar i rät vinkel mot varandra och mot rörelseriktningen..
 2. Kosmisk stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og fra sola. Denne strålingen ble oppdaget av en prest i 1910. Han ville vise at bakgrunnsstrålingen fra bakken avtok med høyden og klatret derfor opp i Eiffeltårnet med en geigerteller. Men han fant det motsatte av hva han ventet. Strålingen økte i stedet for.
 3. Elektromagnetisk stråling I dette kapitlet gis en kortfattet oversikt over mulige skadevirkninger av elektromagnetisk stråling fra høyspentledninger, lavspentledninger, og elektrisk utstyr i boligen. Mer presist omhandler kapitlet lavfrekvente magnetiske felt, mens det forrige kapitlet omhandler lavfrekvente elektriske felt
Stråling

Elektromagnetisk (EM) stråling er bare lys. Hvis du tenker på det, så er det lett å skjønne hvordan vi får informasjon ut av det, store deler av informasjonen vi tar inn til daglig er jo ved hjelp av lys Elektromagnetisk stråling er en gruppe forskjellige bølger som alle fungerer etter samme prinsipper.. Elektromagnetisk stråling kan både oppfattes som bølger og som partikler, avhengig av hvordan man ser på det. Hvis man ser på elektromagnetiske stråler som partikler i stedet for bølger, har de det til felles at de alle består av fotoner Beskytter deg mot stråling. Våre kropper er fra naturens side ikke «designet» for den relativt nye, kontinuerlige belastningen fra menneskeskapte elektromagnetiske felt i nærmiljøet. Flere og flere mennesker i Norge opplever at de ikke tåler langtidseksponeringen fra EMF-strålingen Sei: Vi kan sjå på elektromagnetisk stråling som bølger laga av elektriske og magnetiske felt som går med lysfarten. Det er eit vidt spekter frå radiobølger til gammastrålar, sortert etter bølgelengde. Alt er same type stråling, sjølv om bølgelengda varierer Ved bruk av ioniserende stråling skal virksomheten vurdere alternativer og, dersom det kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe, velge metoder som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling. For ikke-medisinsk bruk av stråling skal det brukes røntgenapparat i stedet for radioaktive strålekilder dersom det er praktisk mulig

Stråling har vært en naturlig del av vår tilværelse siden tidenes morgen; alt i naturen avgir elektromagnetisk stråling i form av varmestråling, og vi mottar spesielt mye stråling fra sola. I 1905 viste Albert Einstein at lys ikke bare er bølger, som var normen på den tiden, men partikler bestående av energi, kalt fotoner Generelt er elektromagnetisk stråling alt fra radiostråling til gammastråling. Radiostråling har lang bølgelengde, mens gammastråling har kort bølgelengde. En enkel tommelfingerregel er at jo kortere bølgelengde, jo farligere er strålingen å utsettes for. Stråling deles opp i to typer: Ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling

Helsedirektoratet mener informasjonen om helsefarer ved elektromagnetisk stråling har vært for dårlig.Nå vil de bedre informasjonen i samarbeid med Statens strålevern og Folkehelseinstituttet.I dag er det forbrukerne selv som har ansvar for å skaffe seg informasjo Elektromagnetisk stråling er bølgjer som forplantar seg i rommet med ein elektrisk og ein magnetisk komponent. Desse elektromagnetiske bølgjene forplantar seg i rommet med lysfarten.. Maxwells likningar forutsa den elektromagnetiske strålinga og Heinrich Hertz påviste henne i 1888.. I fylgje teorien vil eit oscilerande elektrisk felt generere eit oscillerande magnetisk felt, som i sin tur. Et økende antall personer opplever nå plager som er forbundet med elektromagnetisk stråling. Forskning viser at stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter. Leger og forskere over hele verden advarer. Våre barns framtid avhenger av valg vi gjør i dag

For å kunne avgjøre hvor mye stråling du utsettes for må du eller en spesialist måle dette med spesielt måleutstyr. Kontakt oss for å få kartlagt dine behov. Typiske symptomer folk opplever når de blir eksponert for elektromagnetisk stråling: - svie/brenning i huden, kløe - hodepine, kvalme, svimmelhe Mobilstråling og annen stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr ligger i et frekvensområde (rundt 1 GHz) som har økt i styrke til å bli rundt 10¹⁸ ganger sterkere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen. Den strålingen vi selv skaper er dessuten polarisert, noe som gjør at vi tåler den langt dårligere

Den planlagte lekeplassen på nybygde Jendem skole flyttes til den andre siden av skolen på grunn av faren for elektromagnetisk stråling fra en nedgravd kabel Elektromagnetisk stråling har ulike bølgjelengder. Menneskeaugene kan registrera synleg lys med bølgjelengd mellom ca. 380 og 700 nanometer. Radiobølgjer har til dømes mykje lengre bølgjelengd, og er dermed svakare enn synleg lys Mange forskere mener elektromagnetisk stråling er en av våre største helse og miljøtrusler, som myndighetene ikke tar på alvor. Faktisk er det ingen som tar ansvar. Grenseverdiene til Statens Strålevern er skyhøye og basert på en privat stiftelse (ICNIRP) med sterke bindinger til telecombransjen. Det blir bukken som passer havresekken Elektromagnetisk stråling. 1865: Skotten James Maxwell la frem en matematisk teori for elektrisitet og magnetisme. Han påviste at når partikler med elektrisk ladning gir fra seg energi, sendes det ut en form for bølger som blir kalt elektromagnetiske bølger. Beveger seg med samme hastighet som lys = synlig lys er en form for elektromagnetiske bølger Måling av elektromagnetisk stråling. Download as PDF Share on linkedin. Vis dine ansatte og besøkende at din bygning ikke utsettes for stråling over tillatte grenser. Introduksjon av ny teknologi som f.eks. 5G og AMS har skapt økt usikkerhet blant befolkningen

Hva er elektromagnetisk stråling? - Studieweb

EMF - Elektromagnetisk stråling. Skip to content. Forsiden; Om meg; begynte jeg å lure på om EMF-stråling kan være årsaken til at jeg nå i flere år har slitt med mange forskjellige symptomer, og jeg bestemte meg derfor for å forsøke å sette meg inn i hva EMF er,. Elektromagnetisk «stråling» i bolighus nær en basestasjon for mobiltelefoner Mange misliker å få en radiosender som nærmeste nabo, og de lurer på om «strålingen» fra antennen(e) kan medføre helseskade. I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et konkret tilfelle, nemlig et hus nær en basestasjon noe El-overfølsomhet gir ubehag når de rammede opplever at de blir syke av elektromagnetisk stråling. Men det er ingen faktisk sammenheng eller diagnose, og tilstanden faller inn i kategorien medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) Ved å spise sunt, trene og eventuelt ta kosttilskudd, styrker du immunsystemet ditt. Jo sterkere din fysiske og mentale helse er, jo bedre beskyttes kroppen mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling. Husk: Det er bedre å forebygge enn å reparere

Stråling - Daria.n

Elektromagnetiske felt (emf) - Arbeidstilsyne

Vi deler ofte elektromagnetisk stråling opp etter deres energi. Gammastråling har den høyeste energien, så kommer røntgenbølger, og deretter lysbølger, mikrobølger og radiobølger. Noen av disse formene for elektromagnetisk stråling kan samtidig klassifiseres som ioniserende stråling , som vil si at de har nok energi til å ionisere de partiklene de støter inn i Elektromagnetisk stråling har en energi der afhænger af dens intensitet og frekvens. Man kan tænke på strålingen som bestående af masseløse partikler kaldet fotoner. Fotonernes energi er ikke bestemt af deres hastighed (de bevæger sig jo alle med lysets hastighed), men af deres frekvens

ioniserende stråling - Store norske leksiko

Norsk dokumentarserie. Fysiker Andreas Wahl undersøker om stråling fra mobiltelefoner kan være farlig. Han inviterer de eloverfølsomme til blindtest, møter en stortingsrepresentant som foretrekker passiv røyking før passiv mobilstråling og undersøker nocebo-effekten sammen med psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg. Sesong 2 (2:6 I en to-siders artikkel oppsummerer to kjente forskere kunnskapsstatus om virkningene fra menneskeskapt elektromagnetisk stråling på vår planet. I likhet med andre framstående forskere advarer de mot massive skadevirkninger på helse og natur, og ber om at miljømedisinere ikke bare retter interessen mot slike globale tema som klimaendringer og kjemiske giftstoffer, men snarest også tar. Elektromagnetisk stråling forårsaker biologiske endringer i mennesker.Disse forandringene er imidlertid ikke nødvendigvis skadelige.. For eksempel, når du hører på musikk, danser eller leser en bok, er det en biologisk forandring som ikke påvirker kroppen din.Dette har evnen til å kompensere for effekten av strålingen

Elektromagnetisk stråling Detectors markedsrapport dekker analysen av markedsstørrelse, segmentering, markedsandel og konkurransedyktige landskap med hensyn til regioner. Forskningsrapporten har alle viktige detaljer om fortid, nåtid og fremtidige aspekter av Elektromagnetisk stråling Detector-markedet nevnt med stor gjennomsiktighet Elektromagnetisk stråling (forkortet EMS) er en kombinasjon av elektriske og magnetiske felter som utbrer seg med lysets hastighet og formidler energi fra et sted til et annet. I artikkelen gjennomgår den pensjonerte professoren 23 studier og konkluderer med at Wi-Fi og andre eksponering for elektromagnetiske felter (EMS) blant annet forårsaker Elektromagnetisk stråling kan sees på som bølger som transporterer energi. Jo høyere energi i strålingen (frekvens) dess lettere slipper den igjennom materialer. Materialer med høy tetthet vil dempe signaler bedre enn materialer med lav tetthet. En vegg av bomull vil fullstending absorbere (stanse) et signal, bare veggen er tykk nok Elektromagnetisk stråling kan tegnes som to sinusbølger 90 grader på hverandre, som begge beveger seg i stråleretningen. Den ene er den elektriske kraften, og den andre er den magnetiske. Edit: Lenge siden jeg har holdt på med fysikk, så jeg tar forbehold om unøyaktigheter og småfei

Er noen el-overfølsomme? - Forskning

Naturfag_AE: ELEVØVELSE 2 - ELEKTROMAGNETISK STRÅLINGPulsar - Wikipedia, den frie encyklopædi

Du kan hverken se, lukte eller høre det, men du er i øyeblikket omgitt av en tett stråletåke fra ulike innretninger som sender ut elektromagnetisk stråling. All denne strålingen skader levnende organismer. Har det noen betydning i forhold til den naturlige bakgrunnstrålingen mennesker, dyr og planter frem til da i millioner av år har utviklet seg og tilpasset seg å leve med? En av. Elektromagnetisk stråling fra både kraftlinjer, datamaskiner, varmekabler og fjernsyn påvirker kroppen vår, viser en undersøkelse fra Odda Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 12. oktober 2020. I veke 40 vart det målt svært lave nivå av radioaktivt cesium (Cs-137) på målestasjonane våre på Østerås i Bærum og på Svanhovd i Finnmark, og på CTBTO-stasjonen på Svalbard

Dette gjev svak elektromagnetisk stråling. Helsedirektoratet har desse råda til fastlegar og pasientane deira: Den elektromagnetiske strålinga frå automatiske straummålarar er svært svak. Det er ikkje dokumentert samanheng mellom helseplager og så svak stråling Elektromagnetisk stråling. Posted on oktober 31, 2013 | Legg igjen en kommentar. James maxwell ga ut en matematiskteori for elektrisitet og magnetisme i 1865, og han påviste at partikler med elektrisk ladning gir fra seg energi, sendes det ut en form for bølger som blir kalt elektromagnetiske bølger Stråling, udbredelse af energi i form af bølger eller en strøm af partikler. Fx udstråler et varmt legeme energi i form af elektromagnetisk stråling. Radioaktive henfald er kilde til alfa-, beta-, gamma- og røntgenstråling, se radioaktivitet; alfa- og betastråling er partikelstråling, mens gamma- og røntgenstråling er elektromagnetisk stråling med høj energi 9 Stråling fra sola og universet Kapittelet dekker følgende kompetansemål: forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette felte elektromagnetisk spekter Det elektromagnetiske spekter er en del av fysikken som viser alle strålingstyper vi kjenner til. Helt til høyre finner vi radiobølger/stråling som har den lengste bølgelengden og er den minst energirike strålingstypen

Det elektromagnetiske spektrum med de ulike EM-strålene som består av fotoner. Tar med atomenes energinivåer. Neste video handler om emisjons- og absorpsjons.. Ikke-ioniserende stråling inkluderer elektromagnetisk stråling i form av radiobølger, mikrobølgestråling og elektriske svingninger. Selv om det ikke kan forandre atomkonstruksjonen, kan dens effekt føre til irreversible konsekvenser WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, følger forskningen på stråling nøye. IARC har klassifisert elektromagnetisk stråling fra sendere og høyspentanlegg som muligens kreftfremkallende (Gruppe 2B). Bakgrunnen for denne klassifiseringen er at man ikke kan utelukke en mulig sammenheng, og at det er begrenset med bevis fra forskning. Basert på oppsummert forskning konkluderer.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLING: I våre moderne liv omgis vi av mange svake elektromagnetiske felt. Det er ikke påvist noen helseskadelig effekt av dette. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer. Selv om strålingen fra mobiltelefoner ikke er ioniserende, kan elektromagnetisk stråling med denne frekvensen varme opp vev i kroppen Mens høy- og lavfrekvent elektromagnetisk stråling først og fremst oppstår ved bruk av elektrisitet til kommunikasjon, skyldes de ekstremt lavfrekvente feltene overføring og omforming av elektrisitet til energiformål. Norge er verdens mest elektrisitetsforbrukende land,.

Uno Vita leverer EMF beskyttelsesprodukter i et vidt spekter fra jordingslaken, til sovetelt (canopy), matter og ulike skjermingsteknologer, enheter som modifiserer strålingen og reduserer de negative effektene. RadBlocker flip case er en mobilbeskyttelse som sterkt reduserer stråling til kroppen når du har mobilen på deg. Spinor Verdana Geo er en avansert enhet som endrer skadelig «spinn. Men elektromagnetisk stråling er neppe en av dem. Jeg kan ikke huske noen klage på den elektromagnetiske stråling fra klokkeradioer før i tiden, selv om disse har et kraftigere elektromagnetisk felt mot den sovende mann eller kvinne enn hva høyspentlinjene utenfor huset har Elektromagnetisk stråling trenger ikke noe stoff for å bre seg, og beveger seg i tomt rom med lysfarten 300 000 km/s. Varmstråling - IR-stråling. Alle gjenstander sender ut varmestråling. Bølgelengden blir bestemt av temperaturen. Fotonenergien

Stråling og anbefalinger # Ikke-ioniserende, elektromagnetisk stråling # Arbeidstilsynet har foreløpig ikke fastsatt regler for ikke-ioniserende stråling i arbeidsmiljøet, som mikrobølger og radiobølger. Generell anbefaling er at eksponeringen reduseres til et minimum Oppgaver. 1. Hvilke to hovedformer for elektromagnetisk stråling deler vi gjerne den ionierende strålingen inn i? 2. Gi eksempler på helseeffekter/sykdom som kan være forårsaket av ioniserende stråling Vi utfører måling av elektromagnetisk stråling fra høyspent, transformatorer, mobilmaster, DAB+ og nødnett i hus og leiligheter som er til salgs Vi møter stadig kommentarer og synspunkter omkring elektromagnetisk stråling og at dette er helt problemløst og ikke noe å bry seg om, at det ikke påvirker immunforsvaret osv, for det gjør det dokumentert og beviselig. Når det gjelder 5G, 4G, smartmålere m.m så sender de i mikrobølgespekteret der de stadi

Elektromagnetisk stråling deler vi inn i 7 forskjellige strålingsstyper. De alle har forskjellige egenskaper, og forskjellige bølgelengder. Den svakeste er radiobølger. Den har en bølgelengde på flere kilometer. Videre finner vi mikrobølge Elektromagnetisk stråling pdf; Levert av. Naturfagsenteret. Forfatter. Paul Hewitt. naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: post@naturfag.no Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss på:. ELEKTROMAGNETISK STRÅLING Elektromagnetisk stråling er energi, i form av fotoner (som utgjør partikler), som strømmer fra en strålingskilde med lysets hastighet, 3 • 10 8 m/s. En annen måte å forklare det på, er at det er energi som overføres gjennom tomrom eller gjennom et materiale i form av elektromagnetiske bølger.Einstein fant nemlig ut at lys/stråling kan oppfattes både som. Hvordan kan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet tolkes og gi informasjon om verdensrommet? Elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi oss mye informasjon om verdensrommet. Langt bak i tid trodde man at jorda var i sentrum, og at sola og de andre planetene kretset rundt den. Men man fant til slutt ut at det faktis

Naturfag Påbygg - NDL

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Essensiell elektromagnetisk kommunikasjon i kroppen blir påvirket av alle elektriske felt, for eksempel jordens egne «frekvenser», solstråling og mobiltelefoner. Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger de siste 20 årene Om elektromagnetisk stråling er skadelig eller ikke kan man jo debatere i det uendelige. Du finner folk som jobber med strøm, og som forsker innen området som sier ja og de som sier nei. Siden jeg er i besittelse av et nanoteslameter tok den gang Gjermå Everk kontakt for å sjekke trafoer i boligfelt og ved barnehager

Stråling - Arbeidstilsyne

Ioniserende stråling er høyenergetisk fotonstråling (røntgenstråling, som er en del av spektrumet av elektromagnetisk stråling) eller elementærpartikler (elektroner, protoner og andre) som er akselerert til høy hastighet, og som skaper spesielle kjemiske reaksjoner i arvestoffet og andre viktige strukturer i kreftceller og i normale celler i kroppen NY 2-i-1 Magnetfeltmåler / EMF-Detektor / Elektromagnetisk Stråling Måler. Til salgs. 490 kr---- Kan Sendes ---- Håndholdt detektor for måling av elektromagnetisk stråling i ditt eget hjem, på arbeidsplassen eller i uteområder

Ikke-ioniserende stråling omfatter UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, Nyere dataskjermer er betydelig bedre skjermet enn tidligere og gir nå et langt lavere elektromagnetisk felt foran skjermen. Det anbefales imidlertid ikke å sitte vedvarende foran en dataskjerm hele dagen Elektromagnetisk stråling er overføring av energi i form av elektromagnetiske bølgjer, som skuldast varierande elektriske og magnetiske felt som saman breier seg ut i rommet. Farten for utbreiinga i tomt rom er 300 000 km/s elektromagnetisk stråling » Temaoversikt » Allmennmedisin; Logg inn for å følge dette . Følgere 0.

Strålingsenergi - DTU EnergiIkke-ioniserende stråling | HMS-portalen | Universitetet idefiremuskiterer: Lys og Regnbuen

Gammastråling er elektromagnetisk stråling med vanvittig høy energi. På grunn av dette, kaller vi gammastråling for ioniserende stråling, i motsetning til synlig lys. Ofte sendes gammastråling ut fra kjerner som allerede har fullført en annen radioaktiv utsendelse Når elektromagnetisk stråling kommer inn i atmosfæren er den kortbølget. En del av den kortbølgede strålingen reflekteres tilbake til verdensrommet som langbølget stråling, mens resten absorberes av klimagassene og holdes tilbake. Dette kalles drivhuseffekten elektromagnetisk stråling. Figur 1: Det elektromagnetiske spekteret Elektromagnetisk stråling (EM) kan bevege seg i tomt rom, i motsetning til for eksempel lydbølger som må ha et medium å forflytte seg i. Elektromagnetisk stråling beveger seg med en fart på nesten 300 000 km i sekundet i tomt rom og er konstant

Elektromagnetisk spekter - Wikipedi

Elektromagnetisk Stråling. James Clerk Maxwell. Det Elektromagnetiske Spekter. Infrarød stråling. Oppdaget av Herschel i 1800; Blir gjerne kalt varmestråling; Om temperaturen til noe blir veldig høy, blir strålingen til objektet så energirik at strålingen glir over til det synlige spektere - først rødt Elektromagnetisk stråling. Kartlegging i Norge. I 2010 kartla Post- og teletilsynet og Statens strålevern styrken på radiofrekvente felt i bygninger og utendørs i Norge. De tok for seg felter rundt sendere av trådløse datanettverk for internett, basestasjoner, kringkastingssendere, samt sendere i nødnettet

Elektromagnetisk stråling er stråling som ikke trenger et annet stoff til å bevege seg i. Elektromagnetisk stråling er energioverføring som skjer i form av elektromagnetiske bølger. Disse bølgene oppstår på grunn av den elektriske ladningen til elektrisk ladde partikler, som nøytroner og protoner Lavfrekvent elektromagnetisk stråling. 300 kHz - 300 Hz (1 - 1 000 km) Ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk stråling. 3 kHz - 3 Hz (100 - 100 000 000 km) Statiske felt. 3 - 0 Hz (> 100 000 000 km) Ikke-ioniserende stråling inkluderer òg stråling fra laser.. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler elektromagnetisk_straling Elektromagnetisk stråling oppstår når elektriske ladninger svinger fram og tilbake og gir fra seg energi i form av elektromagnetiske bølger. Når elektronet blir tilført energi (absorpsjon), hopper elektronet til et høyere nivå i atomet (eksitering) Beskytt mot elektromagnetisk stråling fra utsiden og utslipp fra innsiden. Beskytt mot elektromagnetiske pulser og avlytting fra utsiden og utstråling fra innsiden av dine konstruksjoner. Beskyttelse fra utsiden. I dag er det en selvfølge at vi har beskyttelse mot uønskede risker som kan ødelegge våre verdier

Det elektromagnetiske spektrum beskriver de forskellige typer af elektromagnetisk stråling.Elektromagnetisk stråling kan beskrives i termer af bølgelængde, frekvens eller energi per foton.Disse termers størrelser er fysisk koblede i fotoner (se også tabellen og SI-præfiks): . Bølgelængde * frekvens = lysets hastighed: 299.792.458 m/s (ca. 3 × 10 8) i vakuum Elektromagnetisk stråling er ofte referert til som light, EM, EMR, eller elektromagnetiske bølger. Bølgene forplanter seg gjennom et vakuum ved lysets hastighet. Svingninger av de elektriske og magnetiske feltkomponenter er vinkelrett på hverandre og til den retning som bølgen beveger seg Det er etablert internasjonale retningslinjer for hvor sterke elektromagnetiske felt befolkningen tillates å bli utsatt for. Retningslinjene er utarbeidet av ICNIRP og gjelder som maksimale eksponeringsgrenser i Norge. For arbeidsplasser ble det i 2016 innført et nytt EU direktiv som skal beskytte arbeidstakere mot elektromagnetisk eksponering Direktiv 2013/35/EU Stråling inkluderer elektromagnetisk stråling, akustisk stråling (lydbølger) og partikkelstråling, men mest interessant av de er den elektro magnetiske strålingen (EM-stråling) Radioaktivitet er en betegnelse på radioaktiv omdanning Stråling og radioaktivitet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært. Gammastråling (γ-stråling) var opprinnelig definert som elektromagnetisk stråling relatert til prosesser i atomkjernen, hvor også partikkelstråling som alfapartikler (alfastråling) og betapartikler (betastråling) oppstår.Gammastråling er den mest energirike elektromagnetiske strålingen i det elektromagnetiske spekter.Gammastråling er da definert da å gjelde for bølgelengde under. UVC-stråling forårsaker akutte skader på hud og øyne, og ingen personer må utsettes for strålingen uten beskyttelse. Les rapporten (PDF) Nasjonalt strålevernbarometer 2009. Tema: Om oss, Radon, Medisinsk strålebruk. Type: Opinionsundersøkelser. Publisert: 10. februar 2009

 • Eris goddess.
 • Bauträger salzburg.
 • Herman nohl schule hildesheim erzieher.
 • D vitamin mangel nivå.
 • Cessna citationjet m2.
 • Gandhi quotes funny.
 • Sparebank1 app.
 • Trend design møbler.
 • Natalie alyn lind.
 • Sansa stark season 1.
 • Verdens største kvegfarm.
 • Videreutdanning barne og ungdomsarbeider.
 • Pansexual.
 • Irish soft coated wheaten terrier valp.
 • Jena lee album.
 • Udo lindenberg mp3.
 • Maritime deko.
 • Hund hautwucherung.
 • Steirereck meierei.
 • Tischkrone goldene hochzeit.
 • Wetter straubing.
 • Partner tre hillevåg.
 • Passato remoto di tacere.
 • Release date movies on dvd.
 • Havag umweltcard gold.
 • Shopkins coloring pages.
 • Stående trekledning.
 • Krossbu store smørstabbtind.
 • Kinesisk ribbe tilbehør.
 • Gravid 9 0.
 • Haven restaurant & bar.
 • Maleribelysning biltema.
 • Beten grundschule arbeitsblatt.
 • New york city tourist.
 • Posten e learning.
 • Naturfreundehaus theegarten 42651 solingen.
 • Parship häkchen.
 • Verkehr a99.
 • Ormetelg giftig.
 • Wow raid dps chart.
 • Capsaicin plaster.