Home

Master økonomi uis snitt

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) sikrer du deg gode og allsidige karrieremuligheter i privat og offentlig sektor, og gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt studentmiljø. Information in English: Master of Science in Business Administration Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom - opptakskrav Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon. Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachloer i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA): 1. 120 studiepoeng. Master i regnskap og revisjon - opptakskrav Søkere må ha bachelorgrad i regnskap og revisjon eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Søkere med en mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen må ha tilsvarende 30 studiepoeng innenfor bedriftsøkonomiske emner eller ha skrevet masteroppgave innenfor regnskap, skatt eller revisjon Semester 2 ved UiS - anbefalt valgemne eller fritt emnevalg Corporate Finance and Governance År 1 / Semester 2 This Master level course exposes students to theories and to practical situations that creates an ability to (i) analyze and critically assess companies' governance structures and financial decisions, and (ii) contribute to corporate financial decisions

Økonomi og administrasjon - toårig master (siv

 1. i en bachelorgrad. Fylte inn alle karakterene, og antall studiepoeng for hver karakter. Fikk opp tallet 3,56. Men hva blir dette i bokstaver? Trenger et snitt på C for å komme inn på master, men vet ikke om jeg har gode nok karakterer..
 2. istrasjon, 2-årig masterprogram. Master i energi, miljø og samfun
 3. istrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og ad
 4. istrasjon, Lillehammer, bachelor 39.7 39 38.0 17 39.7 85 38.0 41 HINN 209050 Sykepleie, Elverum 45.6 828 39.6 369 45.6 1075 39.6 492 HINN 209052 Sykepleie, Elverum, deltid 48.6 477 37.6 143 48.8 634 37.6 195 HINN 209053 Sykepleie.

Studenter fra master i finansiell økonomi er svært etterspurt. Programmet kvalifiserer for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Gjennom studiet vil du opparbeide deg svært god kompetanse til å bearbeide og tolke store datamengder som grunnlag for viktige beslutninger Du rangeres etter rangeringsreglene i § 31 i NTNUs Forskrift om opptak til studier, hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.. Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).. Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert

Jeg studerer økonomi og administrasjon i dag på BI, ønsker å fortsette videre på en mastergrad når jeg er ferdig til sommeren. Per i dag har jeg 3.2 i snitt omregnet fra bokstavkarakterer. Men tror jeg faller ned på ca 3 når sommeren kommer. Kommer man inn på noe med dette snittet? Tenker først og fremst en siv.øk master Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett; Executive Master of Management med spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse; Executive Master of Management in Energy; Executive MBA . Master of Science. Spesielle opptakskrav for ulike linjer Master of Science: Master i økonomi og ledelse; Master i finan En sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har kunnskaper innenfor tre fagområder: Økonomi, teknologi og ledelse. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt Vi beklager at du har kommet til en side som ikke finnes lenger Du har fortsatt C i snitt om du har 15 C og 15 D, på samme måte som at et snitt på A er >= 4,5. Dersom det motsatte hadde vært tilfelle, hadde det vært usannsynlig vanskelig å få A i snitt (Noe det i og for seg er uansett) I snitt tjener økonomer 805.000 per år i følge Econa. Statistikk fra SSB tilsier et snitt på 547.320 i snitt for alle norske arbeidstagere i samme periode. Ifølge Finansforbundet, var gjennomsnittlig avtalt lønn for deres medlemmer 596.600 kroner i 2018 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram. To av masterprogrammene tilhører NTNU Handelshøyskolen: Master i økonomi og administrasjon som gir tittelen siviløkonom. Master i regnskap og revisjon, MRR

Opptakskrav - Økonomi og administrasjon - toårig master

 1. Karakterstatistikk K7 Bulletin har fått innsyn i viser at mer enn 8 av 10 masterstudenter oppnår A- eller B-snitt på vitnemålet. På bachelor er andelen 7 av 10. Tall for 2018 viser at gjennomsnittlig karaktersnitt på vitnemål fra NHH var 3,76 på bachelor og 4,07 på master, der A tilsvarer 5 o
 2. istrasjon (4) Apply Økonomi og ad
 3. istrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og ad
 4. Karakterkravet for å komme inn på programmet har de siste årene vært mellom C og B. Søkertall og snitt for tidligere opptak: 2016: ca. 500 søkere - B/C Du kan ikke søke om innpassing før du har fått opptak til programmet
 5. istrasjon, men ikke til master i regnskap og revisjon. I samarbeid med utdanningsdirektøren har fakultetet også satt opp utfyllende regler for opptak til master i regnskap og revisjon etter mal fra d

Opptakskrav - Regnskap og revisjon - toårig master

 1. 14.736 studiesøkere har Universitetet i Stavanger (UiS) som førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak, det lokale opptaket og internasjonalt opptak ved UiS. Det er rekord
 2. istrasjon - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner
 3. Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er: - Sosiologi - Psykologi - Pedagogik
 4. Master i samfunnsøkonomi, toårig Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes. Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert og har analytisk legning. Opptak
 5. istrasjon (BØA), regnskap og revisjon (BRR) eller tilsvarende. Dette innebærer at bachelorgrad som kvalifiserer til opptak
 6. istrasjon - siviløkonom Master 2 år Kristiansand. Økonomi og ad

Felles for Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom og Master i regnskap og revisjon. Kl. 12:30 - 14:00 Elise Ottesen Jensens hus (EOJ), stort auditorium. Velkommen ved dekan Ola Kvaløy «Lærende tankesett og inkludering», ved professor Mari Rege; Presentasjon av masterstudiet ved professor og studieprogramleder MØA, Tom Bröke Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene Om en allerede har kommet inn på 5årig master, så trenger en å ha C eller 3.0 i snitt for å fortsette videre på master. Søking utenom blir bestemt av pågangen på hvert års søkere. Trykk på Poenggrenser for å se opptakskravene tidligere år. Poenggrenser . Søknadsprosessen. Ved UiS er det et lokalt opptak som foregår på Felles for Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom og Master i regnskap og revisjon. Kl. 12.30-14.00 Elise Ottesen Jensens hus (EOJ), stort auditorium. Velkommen ved dekan Ola Kvaløy «Lærende tankesett og inkludering», ved professor Mari Rege; Presentasjon av masterstudiet ved professor Tom Bröke UIA vs UIS (2 årig master i økonomi og admin.) Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 1

Studieplan og emner - Regnskap og revisjon - toårig master

Hei. Jeg er ferdig med bachelorgarden min på BI og starter på master i økadm på NHH etter sommeren. Etter min mening bør ett godt snitt ligge på 4.0+, og for å skille seg klart positivt ut bør snittet ligge på 4,5+. Grunnen til det er at et snitt rundt 4.0 ikke er spesielt vanlig, men samtidig ikke uvanlig Offentlig økonomi vis mer Nylig utdannede med helse- og sosialfag tjener mindre, med et snitt på 31 210 kroner. At månedslønnen er noe høyere blant lønnstakere med håndverksfag henger sammen med at disse ofte er sysselsatt i industri eller bygg- og anleggsbransjen, der. Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon. Siviløkonom er en sidetittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon

Regne ut snittkarakter universitet - Karriere, arbeidsliv

 1. istrasjon eller tilsvarende vil få tittelen Siviløkonom i tillegg til Master i økonomi og ad
 2. istrasjon - master Tweet. Utvekslingssemester kan vi ikke lenger anbefale dette lærestedet for studenter innen økonomi og ad
 3. Lektorprogrammet, opptak 2009-2013 (master - 5 år) Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years) Lærerutdanning - LAP, opptak før 2009 (master - 5 år
 4. Generelt spm om opptakskrav ved master Du har fortsatt C i snitt om du har 15 C og 15 D, på samme måte som at et snitt på A er >= 4,5.. Spesialpedagogikk (master - to år) Poenggrenser Her kan du se tidligere års rett over C: rett under B . 2017 : Testsertifisering Testsertifisering I et forhold hadde jeg ikke orket å leve i årevis helt uten sex, C som snitt for master. er dette C i snitt
 5. Du som har søkt via Samordna Opptak må ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli. Du trenger ikke ettersende vitnemål dersom du får elektronisk vitnemål, det får vi inn automatisk. Du som har søkt via Søknadsweb vil antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret. Dersom du får tilbud om studieplass eller venteliste, vil dette mest sannsynlig.
 6. En av de viktigste evnene til en siviløkonom er å kunne forstå økonomi på et overordnet nivå. Du vil lære hvordan den globale økonomien henger sammen. Siviløkonomstudiet er et femårig løp. Det betyr at du studerer på bachelornivå i tre år, før du rykker opp til master

Opptak til master- og videreutdanninger ved Det - UiS

Det spesielle opptakskravet til master i økonomi og administrasjon er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag, som spesifisert i anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Innenfor de 120 studiepoengene er det følgende minimumskrav (90 studiepoeng) for de fire økonomisk. Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering. Les om karrieremuligheter og hva tidligere NHH-studenter jobber med. Utvekslin

Økonomi og administrasjon - siviløkonom -masterprogram - 2

 1. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Utvekslingssemester 3. semester Opplegg for utvekslingen I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner
 2. istrasjon på BI og jeg fikk D i snitt. Hva skal jeg gjøre nå? Noen som vet eksempler på jobber jeg kunne fått nå? har masse salgserfaring. Jeg vil veldig gjerne ta master, men er ikke sikker på om noen skoler tar inn studenter med D.
 3. Hei! Har funnet ut at jeg vil ta en master i Industriell Økonomi. Har sjekket med skoler og vet at NTNU, UiS, UMB og UiA kan tilby dette studiet. Men på NTNU og UMB er det opprinnelig et 5-års studie. På nettsidene til NTNU står det at man kan komme inn, men at man da må prate med studieveileder.
 4. ske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å for
 5. Med så lavt snitt har du ingenting på master å gjøre. Det er et helt annet nivå. Anonym poster: 114be262c41fafd7f5f9a6b9b5398f7
 6. istrasjon - siviløkonom Master 5 år Kristiansand. Økonomi og ad
 7. UiS-student Elise (21) risikerer å ikke komme inn på master på grunn av utvekslingsopphold - De sa vi ikke trengte å bekymre oss for karakterene, sier hun. Ifølge Internasjonalt Kontor ved Universitetet i Stavanger, er dette en misforståelse

Poenggrenser - Samordna oppta

42.2 15 32.1 1 42.2 35 32.1 4 HIBU 205246 Jus, årstudium, Hønefoss 49.2 54 43.5 27 49.2 111 43.5 57 HIBU 205251 Visuell kommunikasjon, Drammen 46.0 39 40.8 15 46.0 87 40.8 40 HIBU 205291 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg o.i. o.i. Alle Alle HIBU 205317 Reiselivsledelse, Hønefoss Alle Alle Alle Alle HIBU 205330 Økonomi og ledelse, Drammen 49.2 138 43.1 46 49.2 337 43.1 134 HIBU. Master i ledelse og organisasjonspsykologi; Master i regnskap og revisjon; I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til master i kvantitativ finans eller master i forretningsjus og økonomi. Kontakt oss for mer informasjon. Ønsker du å ta en mastergrad ved siden av jobb har vi flere spennende programmer: Executive Master. Økonomi, ledelse og politikk . Business Management and Economics ; Etikk og samfunn Det er et absolutt krav om snitt på minst C for opptak til master. Det vil si at du må ha minst 25 karakterpoeng. (Andre poeng teller ikke med for oppfyllelse av C-kravet)

For 14. gang arrangerer INDØKS den største Karrieredagen ved Universitetet i Stavanger. Datoen er satt til torsdag 24. september 2020. Bedrifter innenfor teknologi, økonomi og ledelse vil møte ambisiøse studenter ved UiS. Dagen blir åpnet med et foredrag om samfunnsaktuelle tema for å sette rammen for dagen og motivere deltakerne Informatikk: digital økonomi og ledelse og Informatikk: informasjonssikkerhet er nye programmer som starter høsten 2020. Informasjonssikkerhet - fra studieretning til program Informasjonssikkerhet er ikke lenger en studieretning på Informatikk: programmering og systemarkitektur, dersom du planlegger å skrive en master om informasjonssikkerhet, må du søke deg til det nye programmet Opptakskrav. Bachelor. Du finner fagkrav (adgangskrav) og snitt (adgangskvotienter) på søkemotoren UddannelsesGuiden, samt på lærestedets nettsider.. Typiske fagkrav til almen erhvervsøkonomi er S1+S2/R1 matematikk og internasjonal engelsk fra andreklasse videregående (eventuelt en engelsktest), samt historie/samfunnsfag tilvarende timeantall fra studiespesialiserende

Master i finansiell økonomi - NTN

Mulighet for internship på master-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales Institutt for økonomi, Fosswinckels gate 14, seminarrom 327, 3. etg. Mounir Karadja, University of Uppsala (Seminar) 12:45-14:00. nov 06. Institutt for økonomi, Fosswinckels gate 14. Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar

2-årige masterprogram - NTN

Master i regnskap og revisjon er et toårig studium som dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Programmet kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Økonomi og administrasjon Bachelor 3 år Grimstad Politisk økonomi med spesialisering i statsvitskap, NTNU Europastudiar med spesialisering i statsvitskap, NTNU Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har 80-90 studiepoeng i samanliknande politikk/statsvitskap eller tilsvarande, inkludert minimum 10 studiepoeng i samfunnsvitskapeleg metode Kvinnelige økonomer tjener i snitt kun 92,5 prosent av menn i samme tidsperiode etter fullført utdanning. Enda større er forskjellen hvis man kun ser på privat sektor. I det private næringsliv tjener nemlig de kvinnelige økonomene med master kun 87 prosent av hva en mannlig kollega tjener i samme situasjon Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høye. I 2018 var poenggrensen 52,7 for søkere direkte fra videregående

For detaljert informasjon om fjerde og femte studieår, se beskrivelsen for master i økonomi og administrasjon. Læringsutbytte. En kandidat som har fullført dette programmet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter Studievalg - Siviløkonom UiS vs NHH Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Studievalg - Siviløkonom UiS vs NHH Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet I snitt er det 7,3 søkere per studieplass ved NTNU. Spesialpedagogikk mest populært ved UiS. Per 13. juli hadde Universitetet i Stavanger (UiS) Industriell økonomi, master; Rus og psykisk helsearbeid, master (hel- og deltid) Regnskap og revisjon,.

Økonomi master- Hvor kommer man inn med C i snitt? - Jobb

Opptakskrav til master i eiendomsutvikling (heltid) Fagkrav: Enten minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende Sosionomutdanningen er en treårig bachelorgrad i sosialt arbeid. Utdanningen kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstsvilkår

Opptakskrav B

Industriell økonomi og teknologiledelse - Master i

Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller jevngod utdanning på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under detaljerte opptakskrav på programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen 'siviløkonom'. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet og et aktivt studentmiljø

Mastøk er også opptatt av å sikre kvaliteten på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved HH-UiS og jobber aktivt for det faglige. Styret 2020 - 2021 Fra venstre: Jeanette Kristine Selsås Henriksen, Erlend Domingo Sæbø, Caroline Øyaas, Daniel André Hamre Bjørnstøl, Malin Skotoff Skjelde, Lena Sandvand Vetrhus og Anja Fintland Hei hei. Første gang jeg er her. Jeg ser at dette er et gammelt innlegg, men du sa du hadde en svak C i snitt, noe som gjør at innlegget er relevant for meg. Jeg lurte på om du vet noe om reglene angående krav for å kunne ta master i juss. Jeg har selv en bachelor i juss fra høyskole, og ønsker å søke over til master i Bergen Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 308 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 38 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier, og det finnes 29 relaterte yrker til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (Master)

Master's theses (SV-HH 2008-2017) Vis innførsel; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Vis enkel innførsel. Arbeidsledighet og konjunktursensitivt forbruk. dc.contributor.advisor: Kvaløy, Ola: dc.contributor.author: Dahl-Olsen, Håvard Master's theses (SV-HH 2008-2017) [412] Sammendrag. Denne utredningen har tatt for seg norske bankers utlånstap og drøftet årsaker til hvorfor de har vært relativt lave og stabile etter bankkrisen vi hadde i Norge i begynnelsen på 1990- tallet. Problemstillingen for oppgaven er som følger

De 10 vanskeligste studiene å komme inn på ved UiS i 2016 (ordinær kvote) Studium. Poenggrense. Studieplasser. Industriell økonomi, petroleum, femårig master En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi. Det er Finanstilsynet som gir godkjenning som statsautorisert revisor I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor

Forfatter Hausken, Kjell (41) Wiig, Siri (34) Davidrajuh, Reggie (26) Osmundsen, Petter (26) Aase, Karina (25) Asche, Frank (24) Aas, Randi Wågø (22) Dysvik, Elin (21) Storm, Marianne (20) Sagvaag, Hildegunn (19)... vis mer Veileder Gudmestad, Ove Tobias (43) Frick, Jan (33) Kruke, Bjørn Ivar (29) Mikkelsen, Aslaug (24) Strand, Skule (23. Master's thesis in Economic analysis. Gjennom en kvalitativ dokumentanalyse av sekundærdata gir oppgaven svar på følgende problemstilling: Hvordan kan Norge realisere en grønn økonomi for persontransport ved å ta utgangspunkt i NTP? Les meir om opptak til master i økonomi og administrasjon og opptak til toårig master i rekneskap og revisjon. Økonomi og administrasjon snitt. Hei, NTNU i Ålesund tilbyr bachelor i økonomi og administrasjon. Trondheim, men større sjanse for å komme inn pga lavere snitt i Ålesund) Masterstudiet i industriell økonomi ved NMBU er et 5-årig profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige fag, teknologi og økonomi. Masterprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) og Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR), og gir både en god ingeniørmessig plattform og en fullverdig universitetsutdannelse i teknologi og økonomi Hei, jeg har 3,33 i GPA fra bachelor i økonomi. På HIOA sine hjemmeside står det at karaktersnitt fra bachelor i økonomi og administrasjon må være C eller bedre for å få plass. Tror dere jeg har sjans for å komme inn? Forresten står det at poenggrense i 2016 var 6,75. Vet noen hva dette betyr? Hv..

 • Fyrlykter.
 • Sist solformørkelse i norge.
 • Europa länder.
 • Avant minilaster utstyr.
 • Hvordan skrive featureartikkel.
 • Drupal templates.
 • Tråkke i salaten engelsk.
 • Lises møbler klær.
 • Vognbolt biltema.
 • Molar volume.
 • 7 tommer vinyl.
 • Inner lip tattoo fade time.
 • Bästa dagen efter piller.
 • Drache und tiger partnerschaft.
 • Jane kønig bokstavsmykke.
 • The real elephant man.
 • Where is alabama located in the united states.
 • Hautarzt wiesloch.
 • Rtrs tv program.
 • Kambodja turism.
 • Oligofruktos farligt.
 • Flying pizza aumund.
 • Wohnungen wernberg köblitz.
 • Sjøørret møre og romsdal.
 • Nm rothschild & sons dotterbolag.
 • Uhrzeit ägypten hurghada.
 • Dus frisør hammerfest.
 • Supercup 2017 hage.
 • Trendy smykker 2017.
 • Fixie inc floater review.
 • Generalisering definisjon.
 • Bordplate til spisebord.
 • Bioidentiskt progesteron biverkningar.
 • Polizeibericht nagold.
 • Matolje.
 • Numbers england.
 • Beer brew automatic.
 • Maximat nordby.
 • Kvadratrot regler.
 • Seksuell lavalder vatikanstaten.
 • Wellness für paare drehort.